Klucz do umysłu klienta

Klucz do umysłu klienta

Poznaj coś bardziej skutecznego niż techniki sprzedaży. Znajdź klucz do umysłu klienta i zwiększ własną sprzeda.

Najskuteczniejszą i zarazem najprostszą metodą rozpoznawania

potrzeb klienta jest chwila jego marzeń, a zarazem próba

uzmysłowienia mu, które potrzeby materialne poprawiłyby jakość

jego życia. Spełnienie potrzeb finansowych klient utożsamia

zwykle z lepszą jakością życia. Na początku powinniśmy

zastanowić się, jakie są jego marzenia, bo to pozwoli określić

plany na przyszłość. Podczas wstępnej analizy chodzi więc o

rentgenologiczne „prześwietlenie”, wejrzenie w myśli klienta

i odgadnięcie jego celów – także utajnionych, nieuświadomionych

potrzeb.